OPÁL  

 

Chemický vzorec:   SiO2. nH2O

Krystalová soustava:   amorfní 

Barva:   bílá, šedá, žlutá, hnědá aj.

Vryp:   bílý

Lesk:   skelný až voskový

Štěpnost:   chybí

Tvrdost:   5,5-6,5

Hustota:   1,9-2,2

Lokality: lom Bílina, Žichov, Sviňky, Korozluky

Speciality: Většina opálových výskytů na Bílinsku je spojena s relativně nízkoteplotním vysrážením SiO2 z vodního roztoku. Zdrojem SiO2, potřebným pro vznik opálu mohou být křemičité schránky rozsivek, jehlice mořských hub, rozkládající se  silikátové minerály nebo rozpouštějící se křemen. Pro rozpuštění je potřeba alkalické prostředí. Naopak v prostředí kyselém a při snížení tlaku a teploty potom dochází k vysrážení SiO2 do podoby opálu.

 

lom Bílina

Dobrčice

Žichov

Mrtvý vrch u Kostomalat

Svinky u Hořence Březový vrch Březový vrch
Svinky Svinky Žichov Žichov Braňany Braňany