OLIVÍN

 

Chemický vzorec:  (MgFe)2SiO4

Krystalová soustava:   kosočtverečná

Barva:  olivově zelená, hnědá až černá

Vryp:   -

Lesk:   skelný

Štěpnost:  zřetelná

Tvrdost:   7,0  

Hustota:   3,2-4,4

Lokality:  pyropové štěrky u Podsedic a Dřemčic, Sviňky, Dolánky, Všechlapy, Měrunice,je běžnou součástí většiny čedičových hornin v podobě vyrostlic nebo monominerálních xenolitů, velmi hojné xenolity olivínových hornin - peridotitů jsou běžné v lomu Dobkovičky

   

Kuzov Kuzov