NATROLIT

 

Chemický vzorec:  Na2(Al2Si3O10) . 2H2O

Krystalová soustava:   kosočtverečná

Barva:  bez barvy, bílá, žlutavá, růžová

Vryp:   bílý

Lesk:   skelný, hedvábný

Štěpnost:   dokonalá

Tvrdost:   5,0-5,5  

Hustota:  2,2-2,6

Lokality: Želenický vrch, Dolánky, Milešovka, Milešovský Kloc  

Speciality: Natrolit je spolu s ostatními minerály zeolitové skupiny typickým (i když na Bílinsku nepříliš rozšířeným) minerálem čedičových a znělcových  výlevných hornin. vyskytuje se zde v místech, kde vyvěrající magma vlivem poklesu tlaku při erupci "napěnilo" - vznikly v něm bubliny vulkanických plynů. U čedičových příkrovů se takové napěněné zóny vyskytují na stropu tělesa nebo naopak se při postupném tuhnutí a pohybu proudu lávy dostaly zabalováním čela proudu do spodní části tělesa. U znělců je situace jiná - vzhledem k vysoké viskozitě znělcového magmatu se bubliny nemusely dostat k povrchu tělesa, takže  je můžeme nalézt v celém objemu. Procesy zaplňování takto vzniklých dutin minerály během chladnutí horniny nejsou zcela vysvětleny, ale podle přísunu různých prvků z chladnoucí lávy a postupného poklesu teploty vznikají v jedné dutině často  různé generace minerálů.

 

Dolánky Želenický vrch