MARKAZIT

 

Chemický vzorec:   FeS2

Krystalová soustava:   kosočtverečná

Barva:   světle mosazně žlutá se zeleným nádechem

Vryp:   zelenavě černošedý

Lesk:   kovový

Štěpnost:   nedokonalá

Tvrdost:   6,0-6,5

Hustota:   4,85-4,90

Lokality: lom Bílina

Speciality: Stejně jako tomu je u pyritu i většina zobrazených ukázek markazitu jsou různé typy konkrecí. To znamená, že krystaly minerálu nerostly volně do prostoru, ale vyrůstaly z krystalizačních jader a postupně zatlačovaly okolní (většinou jílovou) zeminu. Vznikaly v době pohřbívání jílové  usazeniny nebo později jako důsledek činnosti síran-redukujících bakterií, které konzumovaly organickou hmotu v sedimentu a pórové sulfátové roztoky, ze kterých získávaly kyslík. Při tom produkovaly sirovodík, který reagoval s železem za vzniku disulfidu. Podle konkrétních podmínek krystalizace pak vznikal buď pyrit nebo markazit. Markazit je běžnou součástí třetihorních uhlonosných zemin i uhlí. V samotném  uhlí tvoří disulfidová složka (markazit nebo pyrit v mikroskopické podobě) často až 70% obsahu síry. Specifickou formou konkrecí tvořených pyritem a markazitem jsou i tzv. Bílinské  koule o jejichž vzniku si můžete přečíst na speciální stránce, stejně jako se můžete přepnout na jejich fotogalerii nebo na stránku s informacemi o záhadách kolem těchto útvarů z tisku

 

markazit - lom Bílina lom Bilina lom Bílina lom Bílina lom Bílina lom Bílina
lom Bílina lom Bílina lom Bílina lom Bílina Lahošť Lom Bílina