MAGNETIT

 

 

Chemický vzorec:   Fe3O4

Krystalová soustava:   krychlová

Barva:   železně černá až černá

Vryp:   černý

Lesk:   mastně kovový až kovový

Štěpnost:   chybí

Tvrdost:   5,5-6,5

Hustota:   5,17

Další: silně magnetický - jeho zrna přiskakují k magnetu

Lokality: mikroskopická zrna v čedičích a znělcích, běžná součást těžkého podílu výplavů z jejich zvětralin např. v podsedických pyroponosných štěrcích

Speciality: mikroskopický magnetit je tipický především pro čediče, kde spolu s ilmenitem koncentruje přebytečné železo, které nebylo využito ke stavbě silikátů. Jeho magnetické vlastnosti jej umožňují snadno identifikovat v těžkém podílu výplavů z písků a štěrků. Obecně platí, že v těžkém podílu narýžovaném ve štěrcích Českého středohoří je tento minerál nejběžnější.  Podle černání zbytku na rýžovací misce poznáte, že na misce zůstávají opravdu jen "těžké minerály".     

 

Bohužel, foto zatím není k dispozici