LIMONIT

Chemický vzorec:   směs hydroxidů železa

Krystalová soustava:   -

Barva:   hnědá, černohnědá, černá

Vryp:   žlutohnědý, hnědý až červenavý

Lesk:   matný

Štěpnost:   chybí

Tvrdost:  4,0-5,0

Hustota:   2,7-4,3

Lokality: lom Bílina, Dobrčice, Štrbice  

  

limonitizovné dřevo - lom Bílina limonitizovné dřevo - lom Bílina Želénky Želénky