KŘEMEN

 

Chemický vzorec:   SiO2

Krystalová soustava:   klencová

Barva:  bílá, šedá a další podle příměsí

Vryp:   bílý

Lesk:   skelný

Štěpnost:   chybí

Tvrdost:  7,0

Hustota:   2,65

Lokality: lom Bílina, Všechlapy, Radovesice

 

lom Bílina lom Bílina lom Bílina lom Bílina Kuzov - potok Granátka Kuzov - potok Granátka