KLADNOIT

 

 

Chemický vzorec:   C6H4(CO)2 NH

Krystalová soustava:  jednoklonná

Barva:  bez barvy

Vryp:  

Lesk: skelný

Štěpnost: 

Tvrdost:  

Hustota:  

Lokality: lom Bílina  

 

Lom Bílina Lom Bílina Lom Bílina