HEMATIT

 

Chemický vzorec:   Fe2O3

Krystalová soustava:   klencová

Barva:   červená, hnědá, ocelově šedá, černá

Vryp:   červený až červenohnědý

Lesk:   kovový

Štěpnost:   chybí

Tvrdost:   6,0-6,5

Hustota:   5,26

Lokality: Dobrčice jako jeden z produktů přeměny sideritu během kaustické přeměn jílů vlivem vyhoření uhelné sloje

 

Dobrčice Dobrčice