V septáriových dutinách takovýchto sideritových konkrecí o průměru až 2 m se vyskytoval whewellit na povrchovém lomu Bílina.