Část diskovité konkrece vykrystalizované uvnitř souvrství nadložních jílů.