velice vzácné krysalky v sepráriových pelokarbonátových konkrecích