Salmiak vzniká jako sublimát v důsledku nekontrolovaného hoření uhlí.