Skvrnité zbarvení vzorku odpovídá rozložení oxidů  trojmocného  železa ve vzorku (červené plochy). Opět se jedná o fosilní půdu.