skvrnitá kresba svědčí o tom, že původně byl tento vzorek půdním horizontem