zcela ojedinělé krystaly nalezené na zvětralých zbytcích sloje