Polokulovité a oválné agregáty kalcitu v  dutinách alterované čedičové tufobrekcie.