Souvislý povlak kalcitových klenců tvoří podklad  kulovitých agregátů dolomitu.