Vnější medová zóna je tvořena kalcitem, střed šedavým chalcedonem.