Černé sloupečkové krystaly esseneitu vznikly podobně jako hnědé krystaly melilitu tepelným přepracováním jílových minerálů během přírodních požárů uhelné sloje