Na Paškapoli se biotit vyskytuje jako vzácnější průvodce augitu