V celistvé modravé hmotě se lesknou drobné krystalky anauxitu - kaolinitového minerálu.