DOLOMIT 

 

Chemický vzorec:   CaMg(CO3)2

Krystalová soustava:   klencová

Barva:   šedobílá, slabě růžová až červená, zelená, hnědá až černá

Vryp:   bílý

Lesk:   skelný

Štěpnost:   dokonalá

Tvrdost:   3,5

Hustota:   2,85

Lokality: lom Bílina, Korozluky, Žichov

 

Žichov

Žichov

Žichov

Korozluky

korozluky Korozluky