"CIMOLIT"  

 

Jako cimolit je označována směs převládajícího kaolinitu s menší příměsí anatasu, neurčeného fylosilikátu a cristobalitu. Popisovánod roku 1795 (Klaproth) poslední analýza pochází z roku 2005 (Sejkora in Velebil). Jedná se o mineralogickou zajímavost, kterou je možno spatřit v každém muzeu. 

 

Bílina - Bezovka