ANALCIM

 

Chemický vzorec:   Na(AlSi2O6) . H2O

Krystalová soustava:   převážně kosočtverečná, též čtverečná a krychlová

Barva:  bez barvy, bílá, šedobílá

Vryp:   bílý

Lesk:   skelný

Štěpnost:   chybí

Tvrdost:   5,5  

Hustota:   2,2-2,3

Lokality: Dolánky, Milešovský Kloc

 

Dolánky