Moissanit

 

Chemický vzorec:   SiC

Krystalová soustava:   šesterečná

Barva:    namodrale zelenavý, ale také tmavě modrozelený, či žlutozelený až černý modrozeleně prosvítající

Vryp:   -

Lesk:   diamantový

Štěpnost:  špatná

Tvrdost:  9,5

Hustota:   3,2

Další :  velmi podobný diamantu,  ale na rozdíl od něj  v proudu kyslíku za vysokých teplot (1000 °C) nehoří a není štěpný a opticky izotropní

Lokality:  nachází se   ve čtvrtohorních usazeninách na ložiscích pyropu v Českém středohoří  a byl nalezen i na několika primárních nalezištích v explozivních pyroponosných čedičových brekciích.

Speciality: Podobně jako  pyrop je považován za souputníka diamantu. Je to druhý nejtvrdší minerál, vyskytuje se rovněž v meteoritech. Lidé běžně využívají jeho syntetickou formu v podobě brusiva zvaného karborundum.

 

Bohužel, foto  není k dispozici