Diamant

 

Chemický vzorec:   C

Krystalová soustava:   krychlová

Barva:   bezbarvý až slabě nažloutlý

Vryp:   -

Lesk:   diamantový

Štěpnost:  dokonalá

Tvrdost:   10

Hustota:   3,5

Další :  nemagnetický, v proudu kyslíku za vysokých teplot shoří, v rentgenovém záření fluoreskuje 

Lokality: dvě drobná zrnka byla nalezena ve čtvrtohorních usazeninách na ložiscích pyropu v Českém středohoří .

Speciality: první diamant byl nalezen u obce Dlažkovice v roce 1869 a má velikost 4,13 x 2,63 mm. Druhý diamant nalezený u obce Chrášťany je 3,00 x 2,60 mm velký. Oba vzorky jsou uchovávány v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze. Studium luminiscence těchto spíše žlutě zbarvených diamantů (oranžově šedá) ukázalo jejich příbuznost spíše s diamanty vzniklými v důsledku impaktu vesmírného tělesa než s diamanty z kimberlitů , které mají luminiscenci žlutou až modrou či fialovou. Absence některých dalších příznaků však impaktní původ vylučuje.

          V šedesátých letech 20. století na jižním úpatí Českého středohoří proběhl intenzivní geologický průzkum na výskyt diamantů ve spolupráci se Sovětskými odborníky z VSEGEI motivovaný nálezy diamantů a jejich minerálních souputníků a podobností komínových čedičových brekcií na okraji Českého středohoří s kimberlitovými trubkami v Jakutsku a v jižní Africe. Z podsedických granátonosných štěrků byly na rentgeno-fluorescentním separátoru zpracovány  dva více než 200 tunové vzorky frakce 0,5 - 4 mm , ale ani jeden diamant nebyl nalezen.  

Údajný třetí diamant se ztratil. 

 

Bohužel, foto  není k dispozici