M. Rajchl, K. Mach, R. Grygar: ( r. 2009)

Studie distribuce tektonických jevů na Lomu Bílina a v jeho předpolí s cílem stanovit rizika z toho vyplývající pro těžbu kolesovými velkostroji. 

Objednáno SD a.s.