K. Martínek a spousta vás dalších (od r. 2008 do...)

Asi momentálně největší komplexní projekt sedimentárního charakteru v třetihorních pánvích - zabývá se Sokolovskou pánví. Cílem je detailně popsat sedimentologické, geochemické a jiné  fenomény v této pánvi. 

Vyšel grant... blahopřejeme!