I. Sýkorová, P. Matysová, M. Havelcová a H. Trejtnarová: (od r. 2008 do...)

Vypracování metodiky určování zuhelnatělé  dřevní hmoty v pařezových horizontech Mostecké pánve, s důrazem na  "pařezový horizont" na Lomu Bílina. To vše na základě využití klasických metod uhelné petrografie, SEM a výzkumu organických markerů. Cílem je umožnit efektivním  komplexem metod stanovovat příslušnost dřevní hmoty ke konkrétním čeledím, případně i podrobnějším taxonomickým jednotkám stromů.

Objednatel SD a.s.

 

P. Matysová: (od r. 2008 do...)

Zpracování 13 vzorků mineralizované dřevní hmoty a uhlí z Mostecké pánve s cílem vypracování metodiky výzkumu těchto hmot v terciéru a poznání diagenetických procesů vedoucích k mneralizaci rostlinné hmoty . Zkoumáma je struktura (XRD), chemie (Mikrosonda), a další vlastnosti (CL) samozřejmě včetně klasické mikroskopie v procházejícím světle. 

Objednatel SD a.s.

 

T. Grygar: (od r.2009 do ...)

Zpracování stovek vzorků jílů z vrtu Ko-8 v předpolí lomu Bílina z pohledu chemických proxy - metod. Cílem je mimo jiné přispět ke geochemickému rozlišení především monotónních jílů libkovických vrstev.

Žádáno o grant, spolupráce SD a.s.

 

K. Mach a K. Žák: (od r.2006 do ...)

Dlouhodobá extenzivní práce na podchycení izotopového složení karbonátů Mostecké pánve a Českého středohoří s cílem popsání procesů, podílejících se na jejich vzniku. Částečně již publikováno, snad se dokopeme k nějaké zásadnější publikaci zejména u karbonátů z mostecké pánve.

Objednatel SD a.s.

 

K. Mach a K. Žák: (od r.2006 do ...)

Dlouhodobá extenzivní práce na podchycení izotopového složení karbonátů v mineralizované dřevní hmoty Mostecké pánve a Českého středohoří s cílem popsání mineralizačních procesů během diageneze.

Objednatel SD a.s.