Vážení přátelé,

ještě nám na Bílině neoschly slzy dojetí z Vašeho odjezdu ze semináře a uroněné kapky burčáku na silnicích a parkovištích nevylízaly vosy a už jsme tady zase, abychom obecné a nezávazné tlachy, kterých jsme se společně dopouštěli během všech akcí semináře pod vlivem všeobecné euforie a burčáku, přetavili v konkrétní podobu.

-
prvním počinem je památečný piktogram, který mi zklíčil v hlavě již během loučení s Vámi na parkovišti v Bílině. Následujíc tuto myšlenkovou zkratku ve formě trojúhelníkové dopravní značky upozorňující na nebezpečí, výjimečně se žlutým pozadím, převzatým z geologické škály času jste se dostali i na tuto stránku. Pro Ty, kteří měli již v Kozlech na dvorku trochu připito a zapomněli nebo se tam vůbec nevyskytli, takže nevědí která bije, jen poznamenávám, že jste taky (nevím kdo, klidně se k tomu přiznejte) pokřtili moje dva zakrslé králíky jmény Karbon (ten černý) a Perm (ten šedivý). Díky tomu již takto pojmenovaná zvířata nebylo možno zaříznout, stáhnout (jak se k tomu vehementně nabízel T.G.) a sníst (jak se k tomu hlásilo více z Vás, místo abyste se jich chudáčků ujali). S piktogramem lze myšlenkově a výkladově naložit různě, to nechám na individualitě každého z vás, každopádně jej navrhuji jako náš neformální přístupový kód ke společné diskusi a sdílení informací. Skoro vždycky, když na ní někde narazíte, tak vás tato ikonka vrátí zpátky na začátek...


-
druhým počinem je tato větev webu Bílinské přírodovědné společnosti (připomínám že to opět navrhl T.G. abysme prý byli lepší než K.MF.), která se mi jeví vhodným útočištěm pro tyto excentrické stránky, sdružující v naší krásné vlasti lidi geologických a jiných blízkých oborů, toužících spolupracovat na objasňování geologických záhad a řešení problémů geologie pánví postupně zanikajících pod kolesy rýpadel. 

-
třetím zatím postupujícím počinem bude vydání sborníku přednášek ze semináře, pokyny pro sestavení najdete na této stránce, až je dáme dohromady, krátká diskuse k tomu je zahájena níže

- a
do čtvrtice z došlých fotek a mnou pořízených filmových záběrů vyrobím DVD, které Vám umožní zavzpomínat, tak jak se to všechno semlelo. Záleží na Vás jak budete rychlí v dodání Vašich fotek a na mě, jak rychle to splácám dohromady. Taky by mě zajímalo u každého z přednášejících, zda by mu nevadilo, kdyby na DVD byly umístěny i vaše presentace. DVD obdrží pouze účastníci semináře, to je jasné.

Co tedy dále udělat, aby tato webová větev měla nějaký smysl a hned jsme si ji zase nepodřízli?

Domnívám se, že to hlavní, co nás žene dopředu jsou pohotové informace. Tato webová stránka by se tudíž mohla stát jakýmsi pohotovostním skladištěm informací o tom, co se událo, děje a bude dít a taky jakousi knihovnou všeho, co může mít pro práci tohoto společenství smysl. Jinými slovy bylo by možné zřídit zde jakousi on line evidenci toho, na čem zrovna děláte stran českých třetihor, toho, co jste udělali vy nebo někdo jiný, ale nám se to hodilo a mohlo by se hodit i ostatním a taky seznam toho, co je akutní k řešení. Můžem se tady taky vzájemně recenzovat a kybicovat a vyjadřovat se k dění ve vědě a průmyslu. No a konečně Ti , co o to stojí mohou zde mít své osobní stránky s informacemi které stojí za zveřejnění, nebo prostě odkazy na takové stránky, které máte již jinde (v práci , na fakultě, v ústavu,...). Zatím jsem bojovým průzkumem po webech ústavů AV zjistil dvě takové stránky a drze bez dovolení autorů jsem odkazy na ně umístil na jednu pidistránečku.


Samozřejmě narážíme okamžitě na pochybnosti v tom, co si můžeme a nemůžeme dovolit z hlediska vědecké etiky, co můžeme a nemůžeme šířit po internetu, když jsme část svých autorských práv předali našim editorům a zavázali jsme se jim k bůh ví čemu, když můžeme být popotahováni za to že vícekrát zveřejníme ta táž data. Bude dobré, když mi svoje názory na tuto věc (poskytování PDF-ek vašich prací) sdělíte a rozpoutáme diskusi, na jejímž konci bude rozhodnutí, zda ony soubory budeme poskytovat celé a nebo jen jejich ochutnávky s tím, že si je dotyčný vyžádá přímo od autora, nebo mu je pošleme centrálně po souhlasu autora, anebo to necháme na zcela volném stahování...

Zatím tedy proklikejte první podobu, která graficky kopíruje stránky Bílinské přírodovědné společnosti (to proto, že nemám času nazbyt) a odlišuje se od nich pouze barevným mixem, který se uchýlil do barevných vod terciéru. Mimochodem zcela jistě jste si všimli, že místo slova miocén se objevilo slovo vyšší úrovně - třetihory - no tak to je jen zbožné přání autora, aby jsme ve svém středu našli místo i pro vulkanickou minulost a lidi, kteří se tím zabývají. Podle mého názoru prostě nemůžeme klást jasné dělítko mezi vulkanickou a sedimentární historii vzniku pánví. To co před sebou vidíte a rozklikáváte již má strukturu podobnou tomu, jaký by mohl být výsledek.

 

K. Mach 15.9.2009