DVD rozeslána a rozdána 

 

Vážení naše společné dílo ze semináře bylo dnes tomto magickém  martinovském datu (všimněte si kolik je 2 + 9!) definitivně rozesláno všem účastníkům, tak jej berte jako náhradu místo padajícího sněhu a místo stavění huhuláků sjíždějte fotky videa  opakujte si presentace. Kdyby vám u videa nešel zvuk, což se u obyčejného  windows Mediaplayeru stává, stáhněte si ze slunečnice nebo odněkud jinud třeba velmi jednoduchý KM-player (fakt se to tak jmenuje) nebo jiný  přehrávací program na DVD. Přeju pěkné pokoukáníčko, uroněné nostalgické slzičky a probuzenou touhu se zase sejít.

 

KM 11.11.2009

 

Poznámka Editora: 

 

Jak se zdá, zatím se to rýsuje paleontologicko - paleogeografický seminář příští září, otázka je, jak se nám k tomu postavěj paleontologové, kteří nám na to s výjimkou Jiřinky a Vasila hodili letos z různých důvodů bobek....

KM 9.11.2009

 

Dámy a pánové  (Diskusní příspěvek Tomáše Grygara)

 

K nápadu na pravidelná setkávání MiMaf bych řekl, že každoročnost je vynikající nápad. Délku a program bych neupřesňoval předem, protože délka jak přednášek tak exkurzí by měla odrážet aktuální stav poznání v každém roce, plánů na další granty, nutnost diskuse nad novými objevy nebo pohledy na věc. Minimum semináře by bylo den povídání a den na šachtách a večer u někoho na zahradě. Zdeňkův nápad jet na šachty potenciálně na celý den a nehonit tak ani sebe ani řidiče je výborný.

 

Já s Karlem Machem budu podávat projekty na geochemii sedimentů mostecké pánve tak dlouho, dokud nedostanu do Řeže dost peněz na výzkum, a budu tak dlouho s mohutnou pomocí Karla Macha i podporou SD, a.s. odebírat vzorky sedimentů z průzkumných vrtů všech lomů v mostecké pánvi, dokud nezjistíme, jak rozdělit jezerně-deltové sedimenty lobkovických vrstev na co nejvíc podcelků a nepovede se nám udělat jejich celopánevní korelaci (a zjistit, jaké bylo prostředí v jezeře i v jeho povodí, jestli se měnilo klima nebo paleogeografie, střihnout si na tom nějakou novou analytickou metodu na jíly). Já pravidelná setkání potřebuju ke své práci. Na prvním mítinku jsme se například  domluvili na neformální spolupráci s Pavlem Coufalem a dalšími lidmi z jiných dolů než je Bílina, za což jsem Karlu Machovi a dalším organizátorům mítinku nesmírně vděčný. Na dalších setkáních budu chtít mluvit o výsledcích a konzultovat výsledky jak s lidmi z dolů tak z vědy.

 

Ještě během letoška dokončíme na Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i. v Řeži základní geochemickou analýzu bílinských nadložních vrstev. Už teď má naše poznání má tři úrovně. 1. Banální: potvrdili jsme předchozí zjištění razantní změny jílové mineralogie cca uprostřed vývoje Libkovického jezera. 2. Opravné: zjistili jsme, že krandalit nekoncentruje Sr a že naopak Sr má mnoho „nekrandalitových“ píků, což je trochu překvapení. 3. Nečekané: např. máme dojem, že Libkovické jezero nebylo tak docela sladkovodní, a taky se nám zdá, že v libkovických jílech je těch geochemických markerů o dost více než jen jíláče, krandalit a Sr. Proč to píšu: jsme tedy na hranici poznání a potřebujeme komunikaci. K sladkovodnímu vs. mineralizovaném jezeru mohou hodně říct paleontologové. Ke geochemickým markerům mohou hodně říct sedimentologové a lidi, co se orientují v paleogeografii. Já jsem chemik a potřebuju tedy kolegy z dalších oborů. Na nechemiky ale nekoukám s nedůvěrou ale s úctou. Bez překonávání mezioborových bariér se žádný minulý ani současný výzkum nehne dopředu. Na letošním semináři jsem žádné bariéry necítil. Chválabohu, považuju totiž izolacionismus a nimrání se jen ve vlastní disciplíně za hlavní brzdu české vědy (současné kecy o vraždě české vědy atd. jsou k ničemu, čeští vědci by se měli hlavně bát izolace od praxe a společnosti vůbec).

 

A proto říkám: potřebuju pravidelná setkávání. Forma (délka atd.) se poddá obsahu. Hlavním motivem by mělo být vytvoření a udržení sítě mozků, rukou a projektů, které posune vpřed jak geovědy, tak pomůže místním přírodovědcům, tak bude k praktickému užitku těžařům!

 

Zdař bůh, TG 8.11.2009

 

 

Vážení přátelé, 

 

níže uvedené příspěvky mi udělaly velikou radost jako správci tohoto  webu, je to určitě podnětný a se vším nelze než souhlasit ale...

 

... pokud  máte jakoukoli ideu, hned si zkuste představit, co to obnáší. Například sestavení abstraktů k literatuře či sestavování samotného seznamu literatury není žádná prča, vyžaduje to hodně času, takže by to chtělo s tím nějak píchnout, méně koukat na vlastní zájem a trochu se popasovat i s tím obecným. Takže dávám první verzi rozšířené paleontologické literatury (sestavil Z. Dvořák před 3 lety, chyby ve formátech textu postupně odstarním), mrkněte na to, kdybyste to chtěli nějak obohatit, víte jak reagovat. Stačí třeba zaslat vaše seznamy použité literatury z článků, která se nějak váže k pánvi nebo vulkanitům. Určitě máte taky nějaké soukromé souborné  seznamy literatury. Ovšem aby z toho nebyl seznam seznamů, potřeboval bych, aby tam byly už nějak, třeba barevně vyznačeny ty články, které v tom už vyvěšeném seznamu nejsou. 

 

Mimochodem, první z Vás už obdrželi  konečnou verzi DVD ze semináře. Prosím vydržte, během příštího týdne je Rozešlu všem, na koho mám kontaktní adresu do práce. Popravdě řečeno,  máte-li ale zájem o co nejrychlejší dodání bylo by super, kdybyste mi mailem dali adresu, kam to chcete zaslat.

 

Nikdo zatím taky nijak  nereagoval na můj příspěvek z 2.10. 2009 stran publikace ze semináře... že by bylo všechno jasný? Nebo je naopak všechno špatně?

 

Díky KM 6.11.2009

 

Diskusní příspěvek Petry Matysové

 

..... zcela souhlasím s reakcí Z.D., který navrhuje setkávat se častěji (tedy ročně), i třeba v menším rozsahu, jak lidí, tak přednášek, ale prostě se vidět, kecat, co je novýho a co by se mělo udělat a za víc let pak udělat něco většího, jako to bylo letos, páč letos to v těch Svinčicích byla fakt bomba, podle mýho názoru.

 

Na stránky M.M bych dala seznam publikací, bez ohledu na to, zda se dají dát na web k volnému stažení nebo ne (některé žurnály to zakazují), takže bych tam dala aspoň citace nebo citace plus abstrakt, protože za to nemůže nikdo nikoho postihnout. Pak i třeba skeny knížek, to co vyšlo o dřevinách Bílinska a tak...prostě všechno k Bílině a okolí, co může být k mání.

 

 5.11.2009 PM

 

Diskusní příspěvek Z. Dvořáka:

 

Karle posilám par úvah pro naše králičky.

 

Myslím, že by v menší formě měly být semináře každý rok.

Ale je potřeba si uvědomit, že hlavní munice je vystřílena.

Ale dosti témat zůstalo nepresentováno, nastíním některé

J. Prokop -  hmyz, interakce

J. Mlíkovský -  ptáci

J. Jehlička - jantarové hmoty

J. Sakala - stromy zkamenělé, v blízkém okolí pánve

 

Také tu máme oblasti  kterými by bylo záhodno zaujmout budoucí badatele (témata pro diplomky a podobně):

Kvartér 

Mladý vulkanismus a pánev 

Želvy

Měkkýši

 

A ještě se vrátím formě  dalších našich seminářů.

Navrhuji  každoročně dvoudenní seminář.První den přednášky ve formátu půl hodiny přednáška a půl hodiny diskuse, aby se mohlo pořádně k věci pokecat. Tím pádem měně přednášek, cca 6-7.Je další otázkou jestli jít cestou každý rok věnovat jedné profesi např. rok paleontologický, rok geologický a rok různý a tak to opakovat. Či každý rok pestrý. Večer diskusní nekuřácký večírek. Druhý den by byl exkurzní. Každý rok jedna šachta. Od rána do odpoledne. Tím by jsme eliminoval problém řidičů dopravních prostředků, kteří museli být brzo v garážích.

 

2.11.2009  ZD

 

 

 

Vážení přátelé,

 

 Zpracování DVD se blíží ke konci a zajisté je v brzké době obdržíte.  DVD zahrnuje i všechny presentace, tereré na semináři zazněly. Tím jsme naplnili vrchovatě podstatu sborníku přednášek ze semináře, ale protože máme již dohodnutou podporu pro tisk nějakého  „papírového dědictví“, rádi bychom vaši již rozjetou energii využili ke zpracování méně náročné ale o to praktičtější publikace, která by novinky ze semináře nějakým způsobem shrnula. Navrhujeme proto vytvoření jakéhosi manuálu – průvodce vznikem výplně mostecké pánve pro české geology i amatéry, podle momentálně dosaženého stupně poznání s následujícím obshem:

 

 „Geologie Mostecké pánve 2009“

 

- stratigrafie miocenní výplně a její problémy (K. Mach)

- vznik pánve – tektonický vývoj (D. Uličný, M. Rajchl)

- detailní stratigrafie holešických vrstev (K. Mach, I.Sýkorová, M. Konzálová)

- bílinská delta + synsedimentární deformace (K. Mach, M. Rajchl, Z. Dvořák)

- žatecká delta (M. Rajchl. K. Mach)

- libkovické vrstvy (K. Mach)

- anorganická geochemie sedimentárních jednotek (kompilace a reinterpretace Čadek a Elznic+Dušek) + izotopová geochemie karbonátů a síry (K. Žák, K. Mach)

- paleogeografie ve spodním miocénu (V. Theodoridis, R. Mikuláš, K. Mach)

 

Dominantním tématem je proces formování pánve, zdrojové oblasti chemických prvků i minerálů, sedimentární a diagenetické procesy a popis důsledků jejich působení na současnou geologickou stavbu, to vše okořeněné špetkou paleontologie. Protože nepůjde o klasický sborník přednášek, ale v podstatě zjednodušený kompilát existujících publikací a zároveň nové dílo modifikující a zjednodušující původní již publikované zdroje, nebude takový problém s autorskými a vydavatelskými právy. Návrh publikace nezahrnuje dosud rozpracovaná témata, která na semináři zazněla a nebyla při tom ve stavu již publikovaném nebo dopracovaném (P.Matysová, I. Sýkorová, Z. Dvořák, T. Grygar ) - to si necháme na horší časy a také tím nebude poškozovat budoucí zájmy autorů. Neobsahuje také téma vztahující se k jinému období existence pánve (V. Žáček).

 

Obsah jednotlivých kapitol nebude až na výjimky (paleogeografii musíme trochu dopracovat) přesahovat to, co padlo na našem semináři, dominovat by měly obrázky grafy a tabulky, méně textu. Hlavním mottem by tedy mělo být: „jednoduše, ilustrovaně, barevně ale také hezky…“

 

Vážení, tuším, že spíše očekáváte přesné pokyny, k tomu, co byste měli vytvářet, ono je to tak jednodušší, ale prosím, jak autory přednášek, tak absolventy semináře, aby se k tomuto návrhu vyjádřili a mohli jsme ho tak společně vyladit a dílko společně tvořit. Můžete se vyjadřovat jak obsahu tak grafickému a tiskovému formátu, tak třeba k názvu.

 

12.10.2009  KM

 

29.9.2009 lidi, dal jsem dohromady kompromitující video ze semináře (pozor je to i s titulky a místy zpestřený pěknou muzikou!) a uspořádal přehledně k prohlížení vybrané (skoro všechny) fotky, které jste mi zaslali. DVD je tedy téměř kompletní. Pouze bych od přednášejících  potřeboval nějak promptně sdělit, zda jsou ochotni pro toto DVD poskytnout i svoje presentace. Je mi jasný, že to je trochu složitější věc a někdo může mít pocit, že mu z toho někdo něco ukradne, nebo je nevhodné něco dávat v šanc, dokud to nebylo publikováno v nějakém impaktu, ukecávat Vás v žádném případě nebudu, ale mám za to, že naprostá většina toho, co jste do některých presentací dali již bylo publikováno. Protože je mi jasné, že tyto stránky neprohlížíte pravidelně, oslovím Vás ještě mailem. KM

   

20-24.9.2009 další fotky dodali ještě R. Mikuláš a M.Pletichová. Díky. Máme to zachycené snad minutu po minutě.

 

18.9.2009 k pojmenování králíků se přiznal Zdeněk Dvořák. 

Z diskuse o možnostech distribuce PDF-ek odborných prací zatím vyplývají v podstatě tři + možnosti: 

1. staré věci, které nikdy digitální formu neměly, už nejsou v prodeji a tudíž se jedná prostě o digitální kopie tištěného článku je možno poskytovat přímo ke stažení se svolením autora (+- pokud žije, nebo je k zastižení)  

2. novější věci  lze poskytovat přes e-mailový odkaz na autora - ten je může zaslat ve vytištěné nebo digitální formě přímo žadateli nebo na editora, který to někdy umožňuje bezplatně

3. totéž lze se svolením autora dělat přímo z jakéhosi centrálního archivu - tedy zaslat na požádání

 

Největší problém je tam, kde se autor poměrně nového článku zavázal, že do vyprodání tištěné verze nebude provádět distribuci digitální, případně se zavázal se k tomu neuchýlit nikdy (to je tedy úplně úchylné, jestli něco takového existuje)

 

Nejpravděpodobněji ze všeho tedy náš archiv bude tvořen třemi druhy odkazu:

1. získáte materiál přímo stažením zdarma (Bílinská přírodovědná společnost je občanským neziskovým sdružením)  nebo z nějakého jiného odkazu

2. po kliknutí na odkaz se Vám otevře nějaká forma mailu, kde si buď od autora nebo z našeho archivu vyžádáte požadovaný materiál

 

17.9.2009 fotky od vás již docházejí ve velkých objemech. Především zatím patří největší díky P. Coufalovi (zatím jednoznačně nejkvalitnější fotky) a J. Daškové, kteří dění na semináři zaznamenávali nejpečlivěji. Díky ale i K. Žákovi, Z. Dvořákovi a J. Řehořovi ... těším se na další.  KM