7.9-9.9.2009 se konal  třídenní pracovní seminář geologů mostecké pánve pořádaný naší Bílinskou přírodovědnou společností. Protože se nám nepodařilo získat sponzoring, celou tuto dlouho připravovanou věc jsme pojali nakonec v podstatě komerčně jako školení geologů, které mělo svou příjmovou a svou výdělečnou stránku, mělo své školitele a školené. Semináře se zúčastnilo nakonec 29 geologů, z toho 10 přednášejících. Mezi přednášejícími byli i členové Bílinské přírodovědné společnosti K. Mach a Z. Dvořák s celkem 5 přednáškami. Hlavním organizátorem a moderátorem celé akce byl K. Mach. účetnictví zajišťoval J. Svejkovský. Mezi přednášejícími byly ty největší současné kapacity, které se za posledních 20 let zúčastňovaly výzkumu mostecké pánve z několika pražských geologických institucí. Tématicky seminář pokryl velmi širokou plejádu geologických problémů od vzniku mostecké pánve, přes geochemické otázky,sedimentární procesy, mineralogii a paleontologii. Organizace měla spád (někdy až moc rychlý), každý den měl svoji dopolední přednáškovou část a odpolední exkursní. Během exkursí jsme navštívili postupně tři hnědouhelné doly - Libouš, Hrabák a Bílinu. Nechyběla ani společenská dimenze se slavnostní večeří. Ubytování, strava a přednášky se konaly v Hotelu Ring ve Svinčicích. Za výborný přístup a služby je potřeba poděkovat provozovateli hotelu panu Brabcovi, za další podporu v podobě umožnění exkursí děkujeme rovněž Severočeským dolům a.s. a Vršanské uhelné společnosti a.s. Tisk sborníku přednášek z tohoto přislíbil Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě a.s. Během semináře se podařilo rozproudit řadu diskusí a navázat kontakty mezi akademickou a výrobní sférou v geologii a byla dokonce založena neformální odborná skupina pro řešení geologických problémů mostecké pánve. Průběh semináře byl vysoko oceňován jak školenými tak školiteli, kteří se rovněž po značnou část semináře sami školili a tak lze očekávat, že podobné akce nebudou v budoucnu výjimkou.

  

 

co se nám asi povedlo:

- stihnout náplň programu, kterou jsme chtěli

- udržet všechnu techniku v chodu

- strávit všechno v dobré pohodě

- nepřijít k žádnému úrazu

- dohoda se Sv. Petrem

- sejít se v dobré partě

- někomu se povedla i stojka po večírku

- dopravit burčák domů

 

co se nám asi zas tak nepovedlo:

- program byl tak nabitý, že na diskusi, která původně měla dominovat tomuto setkání zbylo málo času

- exkurse byly příliš časově stažené, takže jsme neměli čas si vše pěkně vychutnat a v klidu na místě prodiskutovat

- u některých presentací jsme narazili na problém s verzí Powerpointu, takže jsme si nemohli vychutnat některé epesárny