aktuální dění a plánované akce
zpět na úvod zpět příroda        

 

Publikační novinky z pánví mosteckých 

Nakonec jsem slib splnil, jak už jste se určitě mnozí přesvědčili, když jste v těchto dnech otevřeli měkkou nafouklou obálku. Kdyby s DVD nebylo něco v pořádku, samozřejmě se ozvěte, budu to nějak řešit. Na DVD jsem nakonec narval i záznam z podzimního  vulkanologického semináře, kterého jste se mnozí zúčastnili a taky záběry z mineralogické burzy, kterou jsme organizovali v září.  

Nesmím opomenout také další počiny:

Již je vytištěna publikace "Třetihorní fauna Severočeské hnědouhelné pánve" která je vlastně třetím dílem knih s geologickou tematikou vydaných v režii SD a.s. Vám všem se určitě stane milým vánočním dárkem. Je to produkt téměř šestileté práce především Z. Dvořáka za přispění některých dalších z nás. Nemá celkem smysl knížku opěvovat nebo dále popisovat, myslím,že ji můžeme  považovat za jednu z částí příslušenství našeho semináře, který byl právě paleontologické tematice věnován a myslíme že vás rozhodně osloví. 

Zároveň chci upozornit na další bohatě ilustrovaný publikační počin, který má s našimi aktivitami co dělat a to je již třetí brožura vydávaná Bílinskou přírodovědnou společností. Po Bílinských stromech, Geologii Podbořanska se nám podařilo sehnat peníze na vydání populární paleontologické knížky o zkamenělinách křídového moře na Bílinsku pod názvem " Bílinské moře v době dinosaurů", Autorem je jak jinak Zdeněk Dvořák spolu s dcerou Petrou, na editaci a finalizaci knížky jsem pracoval já (rovněž spolu s dcerou) Je to tedy jakýsi dvourodinný projekt. 

Doufám, že obě tyto knihy až se Vám dostanou do rukou byť nerecenzované se Vám budou líbit a listování v nich vám přinese potěšení a nové poznání.

No a nakonec další bomba do výhledu!!! V návaznosti na práce P. Závady a ve spolupráci s ním chystáme vydání čtvrté brožury tentokráte o geologii a vzniku významné znělcové hořy Bořni a jeho příbuzných v okolí i ve světě. předcházet tomu bude jako vlaštovka první originální mapa Bořně v opravdu dosud nevídaném měřítku.  

Karel Mach      1.12. 2010 

Velice se omlouvám za zpoždění výroby výstupního DVD, ale fakt jsem byl během léta dost zavalen a potýkal jsem se s kapacitou svýho počítače při střihu videa. Předpokládám, že před Mikulášem by jste mohli slíbená DVD obdržet.

Karel Mach      22.10. 2010 

 

Žhavá novinka z geochemické kuchyně!

Grantová agentura České republiky přijala Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i. projekt P210/11/1357 „Libkovické vrstvy mosteckého souvrství: jezerní paleoenvironmentální archív burdigalu (spodní miocén)“. Ten nám umožní velkoryseji financovat v letech 2011-2013 geochemické analýzy vrtného materiálu z geologického průzkumu mosteckého souvrství, které poskytuje SD, a.s. Přípravné práce na projektu jsme zahájili díky štědrosti SD, a.s. už v roce 2009. V jejich rámci jsme provedli v letech 2009-2010 dostatek analýz 3 vrtů, abychom nabyli nezvratného přesvědčení, že geochemicko-mineralogický přístup umožní v rámci projektu GA ČR provést stratigrafickou korelaci nadložních jílů v rámci celé pánve a provést vyhodnocení změny paleoprostředí v průběhu existence jezera nad uhelnou slojí. Projekt budeme řešit hlavně v tandemu Tomáš Matys Grygar (Ústav anorganické chemie AV ČR) a Karel Mach (SD, a.s.). Práci ale výrazně pomůže spolupráce s geologickým průzkumem dalších hnědouhelných dolů v oblasti a s paleobotaniky a dalšími odborníky na terciér mostecké pánve. Věříme, že projekt završí snahy na rozčlenění nadložních jílů a jejich environmentálně-paleogeografické interpretace, přerušené přibližně na přelomu 80. a 90. let.

T. Matys Grygar, grygar@iic.cas.cz                         17. 10. 2010

 

26.5. - 27.5. 2010 úspěšně proběhlo  již druhé pracovní setkání geologů mostecké pánve, tentokrát orientované na paleontologii  

 

           Vážení, přes skromnější účast a menší časový rozsah a skromnější cattering (co si budem namlouvat tentokrát v hotelu Ring moc nezvládali) se nám seminář přeci jen docela vyved.   Pracovního setkání se ve finále zúčastnilo 20 účastníků. První den  proběhla konferenční část s v hotelu Ring ve Svinčicích. Bylo předneseno celkem 6 referátů a proběhla i docela intenzivní, chvílemi kontroverzní a určitě přínosná diskuse včetně podvečerního posezení tvrdého jádra v restauraci. Velmi rád bych vyzdvihnul osobnost semináře a tou byl bezesporu pan profesor Z. Kvaček, který dával svým přehledem a argumentací diskusím patřičný punc. 

 

Druhého dne proběhla rovněž úspěšně exkurse na paleontologické lokality na Povrchovém dole Bílina. Exkurse se sice již zúčastnili jen místní, ale to jí na zábavnosti a poučnosti vůbec nic neubralo. 

 

Průběh celé akce si opět budete moci prohlédnout na videozáznamu, který obdržíte na DVD včetně presentací, přednesených na semináři, fotoalba z pořízených fotografií od všech, kteří je dodali a několika bonusů (PDF nejnovější literatury o mostecké pánvi, záběrů z mineralogické burzy, kterou jsme pořádali na podzim a také z filmu z průběhu vulkanologického semináře pořádaného vulkanologickou skupinou České geologické společnosti) pod vedením V. Rapprycha a P. Závady. Řada z Vás na této akci byla, tak jistě oceníte i záznam z ní.