Radovesická výsypka v datech

 

1966 – projekt výsypky

1968 – vybudován betonový pasový most pro 2 pásové dopravníky přes řeku Bílinu, silnici a železnici z dolu na výsypku - nejdelší most v tehdejším Československu

1968 – 1971 – zlikvidována obec Radovesice

1969 – 1971 – zlikvidována obec Hetov

1969 – 1975 – zlikvidována obec Dřínek

1969 - zprovozněn zakladač A2RsB 8 800 ZP 76 1974 - zprovozněn zakladač ZP 5 500 ZP 79

1982 – zahájena ražba odvodňovací štoly

1984 – vybudován druhý, železný, most pro třetí pásový dopravník

1985 - zprovozněn zakladač ZP 13 000 ZP 94

1985 – dobudován protihlukový val směrem k městu

1985 – ukončena ražba,

1988 – ukončeno vystrojení štoly

1995 – ukončeno sypání zakladačem ZP 79, zahájena likvidace železného pasového mostu

1999 – ukončeno sypání zakladačem ZP 94

2003 – ukončeno sypání na radovesické výsypce likvidace zakladače ZP 76