Jedna z částí mladšího čedičového tělesa uvnitř miocenních sedimentů. Bochníkovité těleso ve středu snímku zřetelně nadzdvihává část vrstvy uhelnatých jílů.