Stěna pískovny ve Štrbicích v lednu  2003. Výskyty čedičových těles jsou v pravé - západní části stěny. Tmavé vrstvy - uhelnaté jíly.