Snímek zachycuje v levé polovině snímku vršek Kostrík, ve středu snímku nádraží ČD a vpravo svah vrchu Chlum.