Tento geologický řez ukazuje pozici Bořně v okolním horninovém prostředí.