Obrnice – bývalý kamenolom. 

MAPA Lom v roce 2001.  Aragonit - žíla.
 GEO

 

 

Navigace: Tato již spíše historická lokalita se nachází severovýchodně od železničního uzlu Obrnice na svahu stoupajícím směrem ke znělcové  hoře Zlatníku. Dnes již zahrnuté svahy čedičového kamenolomu jsou dobře patrné ze silnice Bílina – Most. Z Obrnic i Zlatníků tam snadno dojdete pěšky.

Geologie: Bývalý kamenolom naposled činný v osmdesátých letech minulého století těžil čedičové těleso, pravděpodobně příkrov, jehož rozpukané partie byly místy zahojeny aragonitem. Čedičová hornina nese název olivinický nefelinit a bylo u ní provedeno stanovení absolutního stáří s výsledkem 29,4 miliónu let.

Minerály:  na lokalitě má význam jediný minerál a to aragonit. Vyskytoval se zde (a na ponechaných výchozech čediče, či jednotlivých balvanech ho lze najít dosud) v několika podobách od nejobvyklejších  kolmo stébelnatých výplní puklin až po poměrně pohledné drůzy vodových krystalů hořeneckého typu několik centimetrů dlouhých a několik milimetrů tlustých.  Lokalita nebyla systematicky sledována v době těžby, takže ty nejlepší ukázky patrně zporcoval drtič kamene.