Jak jsme vznikli?

 

            Bílinská přírodovědná společnost vznikla 20.2. roku 2003 z iniciativy K. Macha, I. Bílého a Z. Dvořáka. Tito pracovnící tehdejšího odboru měřictví a geologie Severočeských dolů a.s. založili občanské sdružení dle zákona O sdružování občanů. Důvodem pro založení takového sdružení byla dlouholetá snaha těchto přátel zkoumat a propagovat přírodovědné krásy Bílinska a rozbořit tak řadu negativních stereotypů ohledně beznadějnosti a neatraktivnosti kraje, znečištěnosti prostředí atd. Během devadesátých let minulého století se podařilo získat mnoho zkušeností s pořádáním výstav, oddělení geologie tehdejších Dolů Bílina intenzivně spolupracovalo se řadou vědeckých institucí a ve spolupráci s vedením dolů začalo vydávat svoje první publikace. Prvním velkým počinem obráceným k veřejnosti byla například v roce 1993 velká výstava "I kameny hovoří" pořádná při příležitosti tisíciletí první historické zmínky o městě Bílině. Plakáty z této výstavy jsou dodnes součástí "síně tradic" - geologicko hornického muzea v budově tehdejšího ředitelství Dolů Bílina. Duo Z. Dvořák a K. Mach tak uskutečnilo první pokus ukázat veřejnosti, jaké krásy a geologické zajímavosti Bílinsko skrývá a že dolování uhlí a jiných surovin nepřináší jenom zmar krajiny.  Ve spolupráci s vedením SD a.s. a profesorem mineralogie z přírodovědecké fakulty UK J.Bouškou se Z. Dvořákovi podařilo vydat první popularizující publikaci Minerály Severočeské hnědouhelné pánve. Prostřednictvím vydání této publikace se Z. Dvořák přesvědčil, že v relativně skromných podmínkách se dá zpracovat pěkná knížka. Následovala série fotografických kalendářů s geologickou a báňskou tématikou, na které většinou hlavní měrou pracoval Z. Dvořák.  I. Bílý měl naproti tomu velkou zkušenost v prácí s dětmi, kterou získával při vedení rybářského kroužku při DDM v Bílině a také zkušenost se založením zcela samostatné nezávislé organizace - sportovního klubu rybolovné techniky. Touze propagovat přírodní krásy Bílinska  chyběl institucionální rámec - organizace, která by umožňovala nezávisle od SD a.s. získávat prostředky na vydávání publikací a organizací akcí pro veřejnost. Forma občanského sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb. ("O sdružování občanů) byla pro to optimální, šlo v té době o nejjednodušeji a nejsvobodněji založitelnou nezávislou instituci, která by mohla samostatně právně a ekonomicky fungovat. Stanovy společnosti včetně názvu a loga společnosti navrhl K.Mach a zaregistrováním stanov u ministerstva vnitra ČR a přihlášením se k daňové povinnosti bylo dílo dokonáno.  Trojice nadšenců pak oslovila i jiné zájemce o přírodní vědy na Bílinsku a zakrátko se počet zájemců o členství rozrostl. 15.5.2003 se mohla konat první "ustavující" schůze Bílinské přírodovědné společnosti, kde počet členů již dosáhl 9. Přidal se například M. Horák - v té době myslivec, ornitolog, také geolog J. Svejkovský, manželé Boršiovi, K. Krupičková. Velkou roli sehrála také tehdejší čerstvá ředitelka bílinského gymnázia J. Mrázová a to hlavně v tom smyslu, že společnosti zajistila luxusní sídlo. Podařilo se jí pro gymnázium získat dotaci SFŽP na vybudování centra environmentálního vzdělávání ve sklepních prostorách gymnázia. Díky uzavření dodnes platné smlouvy o vzájemné spolupráci má Bílinská přírodovědná společnost  bezvadné sídlo a Gymnázium provozovatele centra environmentální výchovy, což bylo podmínkou získání dotace.  V červnu se zkušebně ve spolupráci s SD a.s. rozběhl provoz internetových stránek společnosti. K. Mach od září vedl pětičlenný přírodovědný kroužek při DDM v Bílině - otevřela se tak cesta i pro vytvoření dětské sekce - dnešního odddílu Bílinské sojky. Ten se ustavil v září 2004, a když byla v červnu 2004 zprovozněna druhá část centra environmentální výchovy na bílinském gymnáziu získal oddíl nádhernou klubovnu a prostory pro chov živočichů. No a dále je již vše v aktualitách...