Geologický vývoj zemské kůry v naší oblasti během vzniku a vývoje země zjednodušeně zobrazuje tato "spirála geologického času".  Plochá část spirály ukazuje vývoj na povrchu, na bočních stěnách je vidět důsledky geologických procesů do hloubky.   Segmenty na spirále ukazují datová rozhraní mezi jednotlivými geologickými časovými jednotkami v milionech let, počítáno od současnosti. Forma postupně rozbalující se spirály je zvolena proto, aby velmi dlouhá geologická období z počátku vývoje země byly potlačena a naopak období mladší o kterých je dnes nejvíce dokladů byla zvýrazněna. Pokud bychom se pokusili zobrazit totéž na rovném pásu, 3/4 pásu by nám zabrala období téměř bez dokladů a pro období, o kterých toho víme nejvíce by nám zbylo velmi málo místa.