Na tomto vzorku jsou patrné relativně velké oči a mohutná dravčí tlamka.