Platan (Platanus, ,...)

  

Platan (Platanus neptuni - listy

 

čeleď: platanovité (Platanaceae)

vzrůstová  forma:  strom

ekologie:  výživné vulkanické půdy na březích řek a jezera

současné ekvivalenty:  dnešní představitelé platanů

známé fosilní části rostliny:  listy, plody,jednotlivá  semena

rozlišovací znaky:  jednotlivé zubaté  listy vejčitého tvaru s ostře špičatým koncem a krátkým řapíkem jsou součástí tří až pětilistého složeného listu, někdy i části složeného listu nebo větviček, kulaté stopkaté plody (hlávky) složené z paprsčitě uložených semen.

lokality:  Kučlín

  

semeno - Kučlín plod - kučlín