Postopčák (Comptonia, Sweet fern,...)

postopčák  - listy  (Comptonia difformis)

                        - semena ( Comptonia srodoniowae)

čeleď:  vřesnovité  (myricaceae)

vzrůstová  forma: opadavý keř

ekologie:  charakteristický pro písčité půdy společně s borovicí

současné ekvivalenty: jediný současný zástupce rodu (C. aspleniifolia) roste v lesních světlinách v atlantické části USA

známé fosilní části rostliny:  - listy, semena (pecky), pylová zrna

rozlišovací znaky:  podlouhlé peřenosečné laločnaté listy 12 -20 cm dlouhé, drobné žebernaté pecky protáhle vejčitého tvaru.  

lokality: Lom Bílina, Želénky 

 

 

Comptonia d. list Comptonia d. list