Křídlatý Plod jasanu je téměř shodný se současným jasanem ztepilým.