Místo tvrdého ořechu měla engelhardie malý oříšek s trojlaločným křídlem.