Lístek byl původně součástí složeného listu , typického pro ořešákovité.