Paleocenní engelhardie je totožná se svými miocenními potomky, pouze zachovalost listu v rozsivkových břidlicích je horší.