Dvojice protilehlých  listů kolem stonku ponořené části rostliny.